dossiers
Berichten over de jaarlijkse feestweek 'Dedemsvaria'.
De Haandrik in Holtheme is zondag 4 maart het toneel voor een schietpart...
Insiya Hemani werd op 29 september op brute wijze ontvoerd uit het huis ...
Het deel van de N34 tussen Witte Paal en de grens met Drenthe wordt vana...
Dedemsvaart

Groen licht voor ontwikkeling Mercator

Door Geke Lensen op Saturday 27 October 2018 19:40
  • Situatietekening Mercator © Komen Vastgoed

pinterestmail

Dedemsvaart – Geen grazende koeien meer in de wei op het Mercatorterrein langs de N377, maar hoogwaardige bedrijven met een prominente uitstraling. Dat is het beeld dat eigenaar Komen Vastgoed voor ogen heeft voor het bedrijventerrein Mercator. Voor de ontwikkeling daarvan heeft Komen afgelopen week groen licht gegeven.

Dat betekent dat al in de eerste maanden van het nieuwe jaar gestart wordt met de aanleg en inrichting van het bedrijventerrein. Vooruitlopend daarop gaat ontwikkelaar Jaap ten Hoor komende week al in gesprek met gegadigden voor een kavel op het terrein. Op 7 november hoopt hij met wethouder Martijn Breukelman om tafel te gaan om uitleg te geven over de plannen en het tijdpad, waarin een en ander staat te gebeuren.

Bouw start in najaar van 2019

‘Naar verwachting zal in het derde kwartaal van 2019 met de bouw van de eerste bedrijfspanden gestart kunnen worden,’ licht Ten Hoor toe. De ontwikkelaar geeft aan dat een vijftal ondernemers al interesse heeft getoond om zich op het nieuwe bedrijventerrein te vestigen, waaronder Roy van Zijl met The Training Club Dedemsvaart. ‘De bedoeling is een hoogwaardig bedrijventerrein aan te leggen. Tegelijk hebben we bij de planvorming nog wel ruimte gereserveerd voor een evenemententerrein, haven en ontsluiting voor de scholen aan de Langewijk. Bij de planvorming gaan we er nog steeds van uit dat de Aldi uiteindelijk ook gaat landen in dit gebied. Zo ja, dan gaan we zorgen voor een groene entree, zodat er zichtlijnen blijven op de Kalkovens. Zo nee, dan zullen de gereserveerde gronden voor een Haven. Evenemententerrein en de groene entree uiteindelijk ook verkaveld worden,’ licht Ten Hoor toe.

Zoals bekend heeft de gemeenteraad zich tegen het plan voor vestiging van de Aldi op Mercator gekeerd. Het Supermarktconcern heeft daar beroep tegen aangetekend en nu is het wachten op een uitspraak van de Raad van State. Ten Hoor hoopt dat de Aldi alsnog de ruimte krijgt om zich op Mercator te vestigen. ‘Gaat dat niet door, dan moet er iets anders komen. Het bestemmingsplan staat in dit verband bijvoorbeeld toe dat er bij de entree wel een kantoortoren gebouwd mag worden,’ stelt Ten Hoor. Hij is zich ervan bewust dat dit klinkt als chantage, maar benadrukt dat dat niet meer is dan de werkelijkheid. ‘Aldi was en is een belangrijke financiële pijler in het hele plan. Alleen door de verkoop van grond aan Aldi kunnen wij het ons veroorloven om het gebied groener te maken’.   

 

 

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'dedemsvaartsecourant.nl' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.