dossiers
De provincie gaat de provinciale wegen N340 (Ommen-Zwolle) en N377 (Lich...
Berichten over de jaarlijkse feestweek 'Dedemsvaria'.
De Haandrik in Holtheme is zondag 4 maart het toneel voor een schietpart...
Insiya Hemani werd op 29 september op brute wijze ontvoerd uit het huis ...
Dedemsvaart

‘Afslag Magnolia-Langewijk is gevaarlijk

Geplaatst op Tuesday 17 April 2018 10:17
  • © Schrijverij Lensen

  • © Schrijverij Lensen

  • © Schrijverij Lensen

pinterestmail

Dedemsvaart – Er moeten veiligheidsmaatregelen genomen worden bij de kruising Magnolia-Moerheimstraat, maar zeker ook bij de afslag Magnolia-Langewijk. ‘De afgelopen periode hebben met name op laatstgenoemde plek meerdere aanrijdingen plaatsgevonden.’ Dat gaf Stefan Mensink maandagavond aan tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang, die door zo’n vijftig personen werd bezocht.

Gedragsverandering

In de vergadering werd, net als vorig jaar, opnieuw aandacht gevraagd voor ‘het groen’ dat meters ver over de stoep aan onder andere de Krikkenstraat hangt, waardoor het voetpad amper te belopen is. Daar waar het openbaar groen betreft zal PBD dit bij de gemeente onder de aandacht brengen. Daar waar het particulier groen betreft, roept de belangenvereniging, in het kader van de leefbaarheid, op tot ‘gedragsverandering’. In dat kader past ook te hard rijden op doorgaande wegen, het gevoel van onveiligheid van voetgangers in de Julianastraat, de rommel, die zich regelmatig voordoet bij glasbakken, maar ook met betrekking tot afval van bijvoorbeeld vuurwerk, dat ook nu, maanden na de jaarwisseling, nog her en der in het dorp wordt aangetroffen, zo werd betoogd.

Openbaar toilet

Aan het plan voor openbare toiletten in het centrum, waar vorig jaar op aangedrongen is, wordt hard gewerkt. Inmiddels is duidelijk dat een openbaar toilet niet haalbaar is, maar er zijn afspraken gemaakt met een aantal horeca-gelegenheden, die bereid zijn hun toiletten voor openbaar gebruik beschikbaar te stellen tegen een vergoeding van de gemeente. ‘De afspraken zijn gemaakt, maar de uitwerking, in de vorm van het plaatsen van bordjes, laat nog even op zich wachten,’ liet Otto Fieten van de DMC weten. PBD verwacht dat een en ander binnen afzienbare tijd is geregeld.

Met betrekking tot het parkeerbeleid werd gemeld dat er momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid van schuin inparkeren op de Markt.

Na afwikkeling van de huishoudelijke zaken, waarbij de PBD bestuursleden G. Schlepers en M. Westerbaan opnieuw werden herkozen en Patricia Nanning officieel als PBD lid werd benoemd, werd met de bezoekers, tijdens interactieve sessies, gesproken over het dorpsplan, waar PBD druk aan werkt. Een eerste opzet met elf punten is inmiddels aan de raad aangeboden. Deze punten werden toegelicht en aangevuld met wensen en ideeën van de aanwezigen.

Er werden tal van zaken naar voren gebracht, die men graag gerealiseerd zou willen zien ten faveure van de leefbaarheid en het woongenot. In dit verband werd onder meer een fleuriger aanzien van de Julianastraat genoemd met kleurrijk straatmeubilair. Ook realisering van een centrum, waar bejaarde echtparen verzorgd kunnen worden, zodat zij nooit gescheiden hoeven te worden, werd als een mooie toevoeging gezien. Een horeca-gelegenheid bij de Kotermeerstal, eventueel in combinatie met een sportpark bij de waterplas, werd als idee geopperd, maar ook meer activiteiten en voorzieningen voor de jeugd.  PBD gaat met al die ideeën aan de slag, die verwerkt worden in het dorpsplan, wat dynamisch is en voortdurend aangevuld en bijgesteld kan worden. 

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'dedemsvaartsecourant.nl' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.